Trafikkulykke eller yrkesskade

Alle bileiere har plikt til å tegne en ansvarsforsikring på sitt kjøretøy. Dersom du blir skadet i trafikken av en motorvogn, enten som bilfører, passasjer eller blir påkjørt som syklist/ fotgjenger, kan du melde erstatningskrav mot motorvognens forsikringsselskap uten at du må bevise at noen kan bebreides for skaden.

Alle arbeidsgivere er pliktig til å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Blir du skadet i arbeid, på arbeidssted og i arbeidstiden kan du melde erstatningskrav til arbeidsgivers forsikringsselskap uten at du må bevise at noen kan bebreides for skaden.

Det er fortsatt krav om at skaden må ha gitt et erstatningsmessig tap og det må være årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handling og skaden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *