Våre erfarne advokater tilbyr deg rask saksbehandling og personlig service.

Fagområder:

 • Fast eiendom, landbruk og nabotvister
 • Forretningsjuss og styreansvar
 • Tingsrett
 • Entrepriserett og håndverkstjenester
 • Arbeidsrett
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Erstatningsrett
 • Familie og barnerett
 • Arverett
 • Offentlige anskaffelser
 • Strafferett og bistandsadvokat
 • Forhandlinger og tvisteløsning