Mange av våre saker har relasjon til fast eiendom. Det kan være alt fra å bistå med et oppgjør i forbindelse med en eiendomsoverdragelse, til å hjelpe en part som er involvert i tvist, eller det kan dreie seg om ekspropriasjon, landbruk og odelsløsning.

Vi har mange saker som angår uenighet i naboforhold.

Det kan være uenighet om grenser, trær og hekker, eller utsyn/innsyn og solforhold.

Også det offentlige er interessert i eiendommen din. Ikke minst som skatteobjekt. Denne inngripen er imidlertid overkommelig og forutsigbar. Verre er det når stat eller kommune rasler med ekpropriasjons- og reguleringssverdet. Selv om Grunnloven §105 hjemler full erstatning, er dette en sannhet med mange modifikasjoner.