Hva omfatter forretningsjuss? Forretningsjuss er ikke et eget rettsområde. Forretningsjuss er et samlebegrep for forskjellige rettslige problemstillinger innen de sivilrettslige fagområder. Forretningsjuss inkluderer f. eks. obligasjonsrett, avtalerett, kjøpsrett, entrepriserett, selskapsrett og skatterett.

Forretnigsjuss – solid erfaring

Vårt kontor representerer mange års akkumulert erfaring med håndtering av forretningsjuridiske problemstillinger. Flere av våre advokater har omfattende erfaring fra styrearbeid og har derved opparbeidet grundig kompetanse for å kunne bistå ved forhandlinger, og ved tvisteløsninger.

Vi legger betydelig vekt på å holde tvister utenfor domstolene, idet begge parter som regel vil være tjent med dette.