Mange av våre saker har relasjon til fast eiendom. Det kan være alt fra å bistå med et oppgjør i forbindelse med en eiendomsoverdragelse, til å hjelpe en part som er involvert i tvist etter avhendingslov eller bustadoppføringslov.

”My home is my castle.”

For 50 år siden bodde store deler av befolkningen i leid bolig. Nå eier de fleste selv. Det er i boligen og eventuelle fritidseiendommer vanlige privatpersoner har bundet største delen av sin formue. Det er ikke rart at rettsforhold med utspring i fast eiendom engasjerer folk. Så lenge man bor og boligen er fri for husbukk er alt fryd og glede. Du kan registrere at boligprisene (og derigjennom formuen) stiger, og kose deg med at huset ikke lenger er belånt til mer enn halvparten av pipa. Du kan også fryde deg over at den boligen du har eid i minst ett år og bebodd i minst ett år av de to siste (mens du samtidig har eid den), kan selges uten at du behøver betale skatt av gevinsten.

Imidlertid var ikke Adam i Paradis for evig. Du vil pusse opp, og engasjerer en håndverker. Resultatet blir imidlertid ikke på langt nær det du hadde forestilt deg. Tapetene faller av veggen når håndverkeren er på vei ut døren, baderommet lekker og strømsikringene ryker når du setter i kaffetrakteren. Forhåpentligvis har du ikke kjøpt tjenestene svart. Ved større oppussinger kan det være fornuftig å sikre sine krav og rettigheter på forhånd. Har skaden først skjedd, er det mulig du behøver hjelp til å redde det som reddes kan. Dine rettigheter reguleres vanligvis i bustadoppføringslova eller lov om håndverkertjenester. Det er heller ikke sikkert at å kontakte advokat når du har problem med håndverkere, behøver ”å koste skjorta”. Du vil ofte ha rettshjelpsdekning inkludert i din boligforsikring.

Den dagen kommer da du vil selge boligen. Du vil flytte til Spania eller kjøpe leiligheten til naboen. Du kontakter en eiendomsmegler. Kanskje er megler unødvendig. Du har allerede funnet en kjøper, kanskje skal datteren i huset overta. Du trenger imidlertid hjelp til oppgjør og kontrakt. Hvis det er barn som skal overta, snakker vi muligens om gave eller gavesalg. Slike transaksjoner gjøres ikke uten at man må betale staten. Det gjelder bare å begrense skatt og avgift mest mulig.

Boligen du kjøpte viste seg dessverre å ha mange og alvorlige feil. Selgeren sier han ikke visste om feilene og at eiendommen ble ”solgt som den var”. Hvem har ansvaret? Forholdet reguleres vanligvis av kjøpekontrakt og avhendingslov. Tvister om mangler ved fast eiendom er gjengangere i rettsvesenet. Noen ganger er det råteskader, andre tilfelle gjelder det en grei adkomstrett til huset som – når alt kom til alt – viste seg å være alt annet enn grei. De sakene som havner hos domstolene er allikevel de færreste. De fleste løses utenrettslig. Når du får pågang eller du selv ønsker å reklamere, er det mange feller. Det gjelder å styre unna disse. Dersom du søker hjelp, vil rettshjelpsdekningen i boligforsikringen din vil også her medføre at eventuelle advokatkostnader kan begrenses.

Heldigvis, tenker du, selgeren hadde tegnet eierskifteforsikring. Det er ikke sikkert dette er til det beste for deg. Vår erfaring sier oss at forsikringsselskapene er lite imøtekommende. Begrepet ”uthalingstaktikk” hefter ved forsikringsbransjen. Dersom du har en sterk sak, er det ofte fornuftig raskt å iverksette rettslige skritt, fremfor å la selskapet bestemme fremdriften.

Også det offentlige er interessert i eiendommen din. Ikke minst som skatteobjekt. Denne inngripen er imidlertid overkommelig og forutsigbar. Verre er det når stat eller kommune rasler med ekpropriasjons- og reguleringssverdet. Selv om Grunnloven §105 hjemler full erstatning, er dette en sannhet med mange modifikasjoner. Staten gir og staten tar, men staten vinner som regel til slutt, dessverre. Det gjelder bare å selge seg dyrest mulig. Også rettstvister med det offentlige kan sponses av egen rettshjelpsforsikring.

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Saker etter avhendingsloven.

Saker etter bustadoppføringsloven.

Saker etter håndverkertjenesteloven.

 § Avhendingsloven § Bustadoppføringsloven § Håndverkertjenesteloven § Fast eiendom forøvrig