Loven gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere. Disse tjenester omfattes av loven:

(a) arbeid på ting, likevel ikke behandling av levende dyr.
(b) arbeid på fast eiendom, unntatt nyoppføring av bygning for boformål (se ovenfor om bustadoppføringslov)og annet arbeid som utføres umiddelbart som ledd i slik oppføring.

Det er ikke bare utbedring av fast eiendom som faller inenfor. Eksempelvis skal både bilverkstedet og skomakeren levere iht. loven. Det mest praktiske er imidlertid der man har lagt ned betydelige beløp i utbedringer.

Ta kontakt eller send oss en mail ved spørsmål.