Loven gjelder avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av eierbolig; herunder:

(a) avtale om oppføring av bygning til boligformål og avtale om arbeid som blir utført direkte som ledd i slik oppføring, og
(b) avtale om rett til fast eiendom med ny eierbolig når arbeid som entreprenøren står for, ennå ikke er fullført på avtaletiden.

Kapittel IX i loven gjelder avtaler mellom konsulent og forbruker om planlegging av oppføring av bygning til boligformål eller planlegging av arbeid som blir utført direkte som ledd i slik oppføring.

Oppføring av ny eierbolig omfattar også oppføring av fritidshus. Eierseksjon blir regnet som eierbolig. Full ombygging skal regnes på samme måten som oppføring.

Enten du som entreprenør eller kjøper har kommet opp i et problem i forbindelse med oppføring av bolig, nøl ikke med å kontakte oss. En av våre advokater vil kunne bistå.