Sjekkliste for utarbeidelse av samboeravtale

Det finnes noen standardiserte samboeravtaler rundt på nettet som ligger tilgjengelig gratis, og som godt kan brukes. Ulempen med disse er at de ofte ikke er særlig godt tilpasset de forhold man ønsker å regulere.

Sjekklisten under er ikke ment å erstatte en samboeravtale. Den er tvert imot laget i den hensikt at partene skal tenke igjennom og besvare en del problemstillinger før man går til en advokat og får utarbeidet en samboerkontrakt som er spesialtilpasset de parter saken gjelder.

Spørsmålene er veiledende eksempler. De kan muligens hjelpe slik at man tenker gjennom problemstillinger, og gir også kanske ideer om ting man ikke hadde tenkt på.

1 Barn.
Skal samboeravtalen gjøre avtaler som vedrører barn (eksempelvis regulering av foreldreansvar og om det er spesielle ting / verdier som tilhører barna. Hvem skal disponere bankkonti i barnas navn?.

2. Eierskap til ting og verdier som partene brakte med seg inn i samboerforholdet.
Skal det eies av en part eller av begge? Skal gjenstander som byttes ut fremdeles ha det samme eierforhold (Hva når mannens ”gamle” Opel er byttet ut med en ny BMW?) Kjøleskapet er byttet, men kvinnen hadde jo med seg gammelt inn?

3. Eierskap til ting og verdier som erverves ved arv elle gave.
Eneeie eller sameie?

4. Eierskap til ting og verdier ervervet i samlivet ved arbeidsinntekt.
Eneeie eller sameie?
Skal ting som eies i sameie eies av partene med like store deler, eller i forhold til det den respektive har betalt?

5. Eierskap til avkastning av ting som den ene part eier alene
Den ene samboer har aksjer som hun eier alene. Hva skjer med utbytte?

6 Hvordan skal utgiftsdekning skje?
Skal begge parter betale like mye i ”matkassen”, eller skal den som tjener mest også betale mest?

7. Gjeld, renter og avdrag.
Skille mellom gjeld som den ene parten har kontra det partene hefter for i fellesskap Hvem skal dekke renter og avdrag og hvor store deler?
Normalt å sørge for at belånte eiendeler som eies kun av den ene part også nedbetales av denne part.

8. Tilfeldighetsgevinster.
Hva skjer når den ene for de felles husholdningspenger kjøper en lottokupong som går inn med 5 millioner?

9. Felles bolig
Eier partene bolig sammen, og i så tilfelle etter hvilken modell?
Har kun den ene skutt inn kontanter og hefter de for gjeld i fellesskap?
Hvordan skal eierforholdet være når all gjeld er nedbetalt?

Gir et større kontantinnskudd fra den ene også en større prosentuell andel av boligen., eller er kontantinnskuddet kun nominelt eller eventuelt indeksjustert?

10. Delingsregler.
Hvordan skal aktiva og passiva deles ved et eventuelt samlivsopphør?
Skal noen av partene ha spesielle gjenstander?
Skal en av partene ha førsterett til å beholde boligen, eller skal den legges ut for salg?
Skal det gjelde de samme delingsregler etter ett år som etter 20 år?

11. Vederlagskrav – Ja eller nei?
Skal den ene part kunne fremme vederlagskrav dersom han / hun har vært med å pusse opp en hytte som den andre eier?

12. Oppsigelse
Hvilke oppsigelsesfrister gjelder? Når skal flytting senest skje? Hvilke frister gjelder for oppgjøret?

13. Eierfortegnelse
Skal det utarbeides eierfortegnelse over gjenstander man har i dag? Hvor ofte skal eierfortegnelsen oppdateres?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *