Hvilke rettsregler gjelder for samboere

Ekteskapsloven gjelder ikke for samboere. Reglene om ektefellearv og uskifte (arveloven) gjelder heller ikke samboere imellom. Skal samboere tilgodese hverandre ved død, må det opprettes testament.

Når det gjelder oppløsning av samboerskap og ”samboerskifte” er mye annerledes enn for ektefeller. Det er ikke noe ”felleseie” for samboere. Regelen er at hver beholder det som er sitt. Det man måtte eie sammen, vil ofte falle inn under sameielovens bestemmelser – typisk felles bolig.

Samboere kan også ha rettigheter etter lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfelleskap opphører (husstandsfellesskapsloven).

Når det gjelder livsforsikringer o. l. vil også samboere ofte være likestilt med ektefeller. Samboerforholdets varighet vil kunne være avgjørende.

Med virkning fra 1. januar 2006 får samboende foreldre delt foreldreansvar for barn født etter 1. januar 2006. Det forutsetter at foreldrene har felles adresse ved barnets fødsel, og at adressen er registrert i folkeregisteret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *