Hva omfatter arbeidsrett

Arbeidsrett i Asker og Bærum Bilde

Arbeidsretten er et videre fagfelt enn bare arbeidsavtaler, oppsigelser og avskjed.

Med arbeidsrett tenker man som regel på en situasjon der arbeidsgiver og arbeidstaker har en konflikt. Konflikter er da ofte knyttet til oppsigelse eller avskjed, eller det gjelder spørsmål om hva arbeidsavtalen omfatter.Dette er også en viktig del av fagfeltet.

Men begrepet arbeidsrett har et langt videre spenn. En stor del av faget er viet den kollektive arbeidsretten, dvs. det som gjelder tariffavtaler, streik, lockout og ulovlige aksjoner. En annen del gjelder alt som har med HMS (arbeidsmiljø) å gjøre.

Reglene innen arbeidsretten er stadig under utvikling, og det er mye man – spesielt som arbeidsgiver – må hensynta.

Våre nettsider er rettet mot både arbeidsgivere og arbeidstagere, og vårt firma har klienter fra begge leire.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *