Fornærmet

Den et straffbart forhold går ut over kalles fornærmede. Ofte kan fornærmede ha nytte av advokatbistand vis à vis politiet. Det kan eksempelvis være behov for å oppfordre politiet til å ta etterforskningsskritt, etterlyse savnede personer eller gjenstander mv.

Videre kan fornærmede bli stilt overfor kompliserte erstatnings- og forsikringsspørsmål, herunder ved skade på personer eller gjenstander. Erfaring viser at advokathjelp i slike tilfeller er effektivt. Med unntak for voldsofre i krav mot gjerningsmannen, dekkes slik advokatbistand normalt av den enkelte på privat basis. På nærmere angitte vilkår kan advokaten imidlertid begjære seg oppnevnt på det offentliges bekostning ifm. bistand til fornærmede.

Er du offer for vold, trakassering el. kan gjerningsmannen ilegges besøksforbud. Dette vil innebære straffansvar for gjerningsmannen dersom denne på noen som helst måte tar kontakt med deg. Krav om besøksforbud kan fremsettes til politiet i forbindelse med anmeldelse. Advokaten kan også hjelpe til med dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *