Bistandsadvokat

Er du offer for voldtekt eller enkelte andre alvorlige seksualforbrytelser, har du krav på offentlig betalt bistandsadvokat. Det samme gjelder dersom du er utsatt for krenkelse av besøksforbud som gjerningsmannen er ilagt for å beskytte deg.

Ved alvorlige seksuelle overgrep oppstår som regel spørsmål om erstatning mot gjerningsmannen, samt at mulighet for voldsoffererstatning fra staten må vurderes. Også i slike tilfeller kan eventuelle forsikringer komme til anvendelse. Ofte har man som offer for slike forbrytelser også bruk for advokatbistand i forhold til politiet.

Vi yter spesialisert bistand til voldtekts- og seksualofre. Her som ellers er det viktig at vi kommer inn i saken så tidlig som mulig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *