Nødrett og nødverge

En ellers straffbar handling kan være straffri hvis den er foretatt for å redde noens person eller eiendom (nødrett). Likeledes kan en ellers straffbar handling bli straffefri hvis den er foretatt for å avverge et rettstidig angrep (nødverge.) Eksempelet innledningsvis er hentet fra nødrettens område, mens eksempel på nødverge kan være tildeling av slag for å beskytte seg mot samme.

Spørsmål om nødrett og nødverge kan by på vanskelige grensedragninger. Vi ser ofte at politiet hevder at vilkårene for straffefrihet ikke er oppfylt, mens tiltalte hevder at han/hun ikke hadde noe valg. Våre forsvarere har inngående kjennskap til disse spørsmål og vil alltid ivareta deg som siktet på beste mulige måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *