FARSSKAPSSAKER KAN GJENOPPTAS

barnerett_swan_advokat_asker_baerum_bilde

Fra 1. april 2003 er det blitt mulig å gjenoppta gamle saker der farskap tidligere ikke har vært slått fast ved DNA test. Både fedre, mødre og barn og eventuell tredjemann som mener han er far kan kreve domstolsbehandling av spørsmålet.

Tidligere var det korte frister man hadde på seg dersom man ønsket prøving av farskapet. Disse fristene er nå tatt ut av loven, og i realiteten er det nå mulig å prøveom man er far i de «gamle» sakene (dvs. saker fra før 93 da DNA testing ble tatt i bruk). Dette gjelder selv om farskap tidligere er fastslått ved dom etter de gamle reglene – eksempelvis «Pater est».

Farskap som allerede er fastslått ved DNA kan imidlertid ikke gjenopptas.

Både saker der man mener man er far, og der en mann mener at han ikke er far, kan prøves.

Dersom man i årevis har betalt barnebidrag for en barn som det viser seg at man ikke er far til, kan det være mulig etter barneloven §62 å kreve pengene helt eller delvis tilbake.

Rettssikkerheten ivaretas ved at det fremdeles skal være domstolsbehandling av spørsmålet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *