Arbeidsrett – Hva kan vi hjelpe med?

Vårt kontor har både arbeidsgivere og arbeidstagere som kunder (men selvfølgelig ikke i samme sak). På denne måten har vi fått erfaring fra å se saker fra begge sider av bordet. Dette er nyttig – spesielt når man skal vurdere muligheter for forlik.

Ved vårt kontor er det flere jurister som har arbeidsrett som spesialfelt. Vi tar på oss slike saker der vi representerer klinten både i og utenfor rettsapparatet.

For arbeidstagere som har blitt meddelt at de kan bli ( eller har blitt ) sagt opp, er det viktig å få vite hvilke muligheter en har og hvordan en bør man gå frem. Det er intet «fasitsvar», og fremgangsmåten vil avhenge av hvor langt en er kommet i prosessen. Hvis du er usikker på hvordan du skal forholde deg, kan du gjerne sende oss en E-POST. Det er mange tidsfrister innen arbeidsretten, og de er som regel korte. Det er derfor viktig å aksjonere raskt og riktig.

For arbeidsgivere er det viktig å gjøre ting riktig. En generell regel innen arbeidsretten er at arbeidsgiveren skal opptre saklig, gjøre ting på korrekt måte og dessuten har de som regel bevisbyrden der det kommer til tvist. Eksempelvis er det strenge formkrav til hvordan man skal foreta oppsigelse eller avskjed. Det er viktig ikke å handle i affekt. Vi besvarer også E-POST fra arbeidsgivere dersom de har spørsmål om oppsigelse eller avskjed.

PS. Det koster ikke penger å gjøre en førstehenvendelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *