Tre kostet naboen kr. 550.000,-

Et 80 år gammelt bøketre har vært gjennom to runder i retten. Treet tar naboens ettermiddagssol, samtidig som det betyr mye for eieren.

– Dette er en nabotvist, og de sakene blir alltid betente. Men partene vil jo fortsette å være naboer, og er voksne mennesker, sier treeierens advokat Kjersti Lunde fra Haver advokatfirma.

Naboen har tapt i både tingretten og i lagmannsretten. Saksomkostningene kan ha kostet naboen omtrent 550.000 kroner, beregner Lunde.

– Det er svært mye penger for et tre. De siste årene har det vært en del nabotvister som denne med store saksomkostninger. Kostnadene står ikke i forhold til tvisteverdien. Naboen har ønsket å prøve spørsmålet, og de har nok oppfattet treet som et problem i forhold til eiendommens verdi, og da spesielt for bruksverdien, sier Lunde.

Hverken naboen eller naboens advokat vil kommentere saken.

– Beskjæringen holdt ikke

I bydelen Eiganes i Stavanger rager treet 18,5 meter i været. Naboen har krevd at bøketreet skal kuttes ned til en høyde på 10,5 meter og til maksimalt 2,5 meter i bredden.

– Problemet er ikke beskjæring, men kravet til beskjæring, sier Lunde.

– For at naboen skulle få sol holdt det ikke å beskjære en meter, man måtte ha beskåret veldig mye. Hvis klienten min hadde gått med på kravet, ville treets form blitt endret så kraftig at det hadde mistet sin estetiske og kulturhistoriske interesse, og kunne i verste fall ha dødd, sier Lunde.

– Vårt standpunkt har vært at hvis du velger å erverve deg eiendom i dette strøket, må du ta med strøkets karakteristika, og strøket er fullt av gamle, skyggefulle trær. Dette standpunktet sa lagmannsretten seg enig i, og det er nok i stor grad grunnen til at treeieren vant saken, sier Lunde.

«Trærne gir området særpreg»

Bydelen Eiganes ble bebygget og beplantet for omtrent 100 år siden. Byantikvaren forklarte i retten at særlig de høye trærne i hagene på Eiganes er med på å gi området særpreg og er like kulturhistorisk viktige for området som bybebyggelsen.

I likhet med tingretten fant lagmannsretten at beskjæring i det omfanget som kreves for at naboen skal få sol, vil endre treets kulturhistoriske interesse.

Det er også vurdert om treet er til urimelig ulempe for naboen, og lagmannsretten har vurdert at treet er en klar ulempe, men at det ikke foreligger noen nabostridig urimelighet ved at bøketreet blir stående som det gjør i dag.

– Krangles mye om trær

Et tre må være til særlig ulempe for at naboen skal kunne reise krav om felling eller beskjæring. Eierens interesse av å la treet stå skal også vurderes. Det er ofte også med i beregningen hvor høyt treet er i forhold til hvor langt det står fra naboen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *