Promillekjøring

promillekjøringI 2014 var det anmeldt 9084 tilfeller av promillekjøring i Norge i henhold til tall fra SSB. Dette fremgår av Anmeldte lovbrudd, 2014, publisert 15. april 2015.

Innenfor disse 9084 tilfellene finnes det et mangfold av typetilfeller.

Utgangspunktet for disse sakene er at straffereaksjon og inndragningstid for førerkortet er standardiserte.

Har man en promille mellom 0,2 og 0,5 er utgangspunktet at man ikke får fengsel. Førerkort blir ikke inndratt og man kan forvente en bot i størrelsen 6.000 – 12.000 kr.

Blir man tatt med en promille mellom 0,5 og 1,2 kan man regne med betinget fengsel. Førerkort blir inndratt i 1- 2 år og man får normalt en bot tilsvarende 1,5 ganger brutto månedslønn

Promille over 1,2 kvalifiserer normalt til ubetinget fengsel. Førerkortet blir inndratt i 2- 5 år og det er normalt med en bot i størrelsesorden 1,5 ganger brutto månedslønn.

Selv om reaksjonsfastsettelsen er standardisert, så finnes det en rekke momenter som gjør at man fraviker disse utgangspunktene. Momenter i så henseende kan være gjentatt promillekjøring, høy fart, personskade, bruk av medisiner, lang saksbehandlingstid hos politiet, behandlingshensyn, tilståelse osv.

Har du blitt anmeldt for promillekjøring, så kan det være fornuftig å ta en samtale med en advokat som arbeider med dette. Advokaten kan innhente dokumentene fra politiet og gi råd om hvordan saken din står bevismessig og svare på hva du kan forvente av straff om du blir domfelt.

Har du blitt domfelt for promillekjøring kan en advokat gi råd om hele eller deler av dommen bør ankes til lagmannsretten.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om promillekjøring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *