Tvangsfullbyrdelse

Vi tilbyr hjelp ved inndrivelse av pengekrav, inkasso og alle typer av tvangsforretninger.

Inndrivelse er normalt en flerleddet prosess og avhengig av om man allerede har et tvangsgrunnlag (f.eks. en dom, et gjeldbrev eller en pantobligasjon). 

Gangen i en tvangssak:

Saken starter med inkassovarsel til debitor. Hvis debitor ikke gjør opp sendes deretter betalingsoppfordring. Hvis debitor fortsatt ikke gjør opp sendes saken til forliksrådet. 

Utfallet i forliksrådet kan bli forlik, dom eller henvisning til retten.
Hvis man får dom i forliksrådet har man etablert et tvangsgrunnlag.
Hvis saken henvises til retten må man gå videre til de ordinære domstoler for å erverve et tvangsgrunnlag.

Når man endelig har fått tvangsgrunnlaget begjæres utlegg ved namsmannen. Dette resulterer normalt i et utleggspant som deretter må tvangsfullbyrdes, ofte ved begjæring om tvangsauksjon. 

Inndrivningskostnadene for alle inndrivingsskritt samt misligholdsrenter fra forfall skal legges til i kravet mot debitor.