Entrepriserett

Entrepriserett vil omfatte saker som i utgangspunktet kan være regulert av håndverktjenesteloven eller bustadoppføringsloven. Dette er såkalt forbrukervernlover, hvis formål er å verne forbruker i kontraktsforhold med profesjonelle håndverkere/tjenesteytere.

I tillegg finnes det egne regelesett, som er utarbeidet i et samarbeide mellom de forskjellige representative organisasjoner innen bygg og anlegg, de såkalte Norske Standarder. Dette er egne regelsett som i utgangspunktet regulerer rettsforholdet mellom parter hvor begge/alle er profesjonelle.

Norske Standarder (NS) benyttes også i noen grad for å utfylle håndverkstjenesteloven og bustadoppføringsloven.

Saker innen entrepriserett er ofte teknisk kompliserte og omfattende. De vil derfor være ekstremt kostnadsdrivende. Vi bruker derfor mye tid innledningsvis for å søke minnelige ordninger mellom partene.

Vi representerer både huseier/tiltakshaver og utførende/tjenesteyter.

Huseier/tiltakshaver vil ofte ha forsikring som dekker en vesentlig del av utgifter til juridisk bistand ved tvister. I disse saker yter vi den service at vi avklarer forholdet til forsikringsselskapet, fakturerer selskapet direkte for den delen som dekkes av forsikringen og med separat faktura til klient for egenandel (normalt 20 %).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *