Selgers plikt til å opplyse om egeninnsats på bolig ved salg

Borgarting lagmannsrett har avsagt dom høsten 2006 bl.a. om selgers plikt til å opplyse om det dersom han – ved egeninnsats – har utført nærmere bestemte typer arbeide på bolig som selges.

Boligen som ble solgt «as is» var ca. 20 år gammel. Selger hadde opplyst at bad i 1 etg. var pusset opp, og at badet hadde membran. Han hadde imidlertid ikke opplyst at han selv hadde utført arbeidene.

Videre hadde selger unnlatt å opplyse at vinterhave var oppført ved egeninnsats, hovedsakelig av ham selv og hans sønn.

Badet var ikke tett, hvilket ble anskueliggjort for retten ved at kjøper tettet sluket og satt baderommet under ca. 2 cm vann. Lekkasje ned i underliggende rom kom umiddelbart.

Vinterhaven led av vesentlige mangler i forhold til forskrifter som gjaldt på den tid huset ble bygget.

Bl.a. var varmekabler ikke lagt forskriftsmessig.
Det var jordete og ikke jordete anlegg i samme rom.
Bæreevne i takkonstruksjonen var ikke tilfredsstillende.
Diffusjonssperre i vegger var lagt galt.
Isolasjonsverdier i tak var tilnærmet lik null.

Selger ble ikke hørt med at konstruksjonene var av en slik art at en kjøper burde ha sett at det ikke var fagmessig utført som følge av at selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt.

Selger ble dømt til å betale prisavslag tilsvarende total riving og gjenoppbygging av vinterhave, og han ble videre dømt til å betale prisavslag tilsvarende kostnadene ved riving av fliser, legging av membran i gulv og vegger samt ny flislegging i bad.

Kjøper ble også tilkjent saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten.

Oppsummering:
Huset ble solgt for kr. 2.950.000,-. Totalt prisavslag ble kr. 575.000,- + renter fra tidspunkt for stevning. Hertil måtte selger betale totale saksomkostninger, inkl. godtgjørelse til fagkyndige meddommere i lagmannsretten med totalt ca. kr. 360.000,-. Total utbetaling til kjøper ble følgelig ca. kr. 1.100.000,-.