Avhendingsloven kommer til anvendelse når fast eigedom overdras i forbindelse med frivillig salg, bytte eller som gave. Som fast eiendom regnes grunn og bygninger, og ellers andre innretninger som er varig tilknyttet med grunnen. Lova gjeld også for avhending av sameiedel i fast eiendom, av eierseksjon (selveieleilighet m. m.) og av tomtefesterett.

Loven gjelder ikke avtaler som er omfattet av bustadoppføringsloven.

SWAN Advokatfellesskap har erfaring med å bistå både kjøper- og selgersiden ved tvister i.f.m. avhendinger.

Kontakt oss gjerne med spørsmål.