Nyheter

Å heve bilkjøp hos forhandler

Daglig mottar vi henvendelser fra privatpersoner/forbrukere som ønsker å heve bilkjøp hos forhandler. I denne artikkelen forklarer han noe om vilkårene for å heve kjøpet av bil.

Innhold:

Det er lettere å heve kjøpet når du har kjøpt bil hos en forhandler.
Vilkår 1: Det må foreligge en mangel
Vilkår 2: Mangelen eller manglene må være av betydning (ikke uvesentlig).
Vilkår 3: Du må følge lovens frister

Det er lettere å heve kjøpet hos en forhandler.

Det er lettere å heve kjøpet når du har kjøpt bil av en forhandler. Dersom du kjøper bil av en annen privatperson, kommer kjøpsloven til anvendelse. Dersom du kjøper bil fra en forhandler (næringsdrivende), er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Forbrukerkjøpsloven er laget for å beskytte deg som forbruker (privatperson) mot en profesjonell bilselger, typ bilbutikk eller annen næringsdrivende selger. Forbrukerkjøpsloven er en streng lov i favør forbrukeren. En forhandler kan for eksempel ikke avtale seg bort fra en forbrukerkjøpslovens regler. Dersom du signerer på vilkår som som gir deg dårligere rettigheter enn forbrukerkjøpslovens regler, vil disse vilkårene være ugyldige. En avtale om kortere reklamasjonsfrist enn lovens krav, vil eksempelvis ikke være gyldig.

Det må foreligge en mangel

Dersom du vil heve kjøpet av en bil fra forhandler, må det foreligge en såkalt «mangel», jf. forbrukerkjøpsloven § 16 Det vil si at bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Hva som er avtalt avgjøres basert på en tolkning av kontrakten og/eller annonsen, samt hva som er lovet pr. e-post o.l. Ved kjøp av ny bil vil omtrent enhver feil utgjøre en mangel. Dersom du kjøper en bruktbil vil Ikke enhver feil utgjør en mangel i lovens forstand.

En mangel ved en bil foreligger blant annet dersom den ikke samsvarer med de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentene (kontrakt, annonse osv.). En bruktbil er ofte solgt «som den er». Da foreligger en mangel dersom bilen er i dårligere stand enn hva kjøperen (objektivt sett) kunne forvente. En høy pris tyder eksempelvis på god stand, mens en lav pris kan gi indikasjoner på at du kan forvente mindre av bilen. En tre år gammel bil som har gått 30.000 kilometer kan forventes å være i svært god stand, mens det ved en 12 år gammel bil som har gått 180.000 kilometer, må kunne forventes en del kostnader til vedlikehold, samt at feil vil oppstå. Dersom du lurer på om en feil ved bilen din utgjør en mangel i lovens forstand, kan det være lurt å ta en rask telefon til en advokat.

Mangelen må ikke være uvesentlig

Dersom bilen din har en mangel, kan du kreve retting, prisavslag, omlevering (ny bil) eller heving. Heving reguleres av forbrukerkjøpsloven § 32.

For å kunne heve må mangelen på bilen av en viss betydning. Det er ikke et krav til at mangelen eller feilen må være vesentlig, men det er et krav til at feilen ikke kan være «uvesentlig». Terskelen for å heve kjøpet er altså ikke så altfor høy. I realiteten betyr dette at mangelen må ha en viss betydning for deg som privatperson. Dersom venstre bakvindu ikke kan åpnes når det er minusgrader, har bilen en mangel, men den er antagelig uvesentlig, og du kan trolig ikke heve kjøpet. Dersom bilen stadig ikke vil starte, utgjør dette en vesentlig mangel, og du kan antagelig heve kjøpet. «ikke uvesentlig» ligger altså en sted mellom disse eksemplene, og grensen er ikke lett å trekke. Jeg skal forsøke å gi deg et eksempel på hva som kan være en «ikke uvesentlig mangel» Vi kan se for oss at du har en Tesla eller en Mercedes med såkalt skjulte dørhåndtak (som skyves elektronisk ut fra døren, slik at du kan åpne bilen). La oss si at denne funksjonen svikter på førerdøren, slik at du som fører må gå inn via baksetet eller passasjersiden. Dersom dette lar seg reparere enkelt, vil det antagelig ikke ha så mye å si for deg. Feilen er en mangel, men den er uvesentlig. Dersom det viser seg at feilen stadig kommer tilbake, og du bor langt unna verksted, og stadig må inn i bilen via en bakdør, vil antagelig feilen være «ikke uvesentlig». Dersom bilen i tillegg har andre mangler, vil disse til sammen kunne tilsi at bilens mangler er «ikke uvesentlig». Antagelig er vilkårene for å heve kjøpet oppfylt.

Du må følge lovens frister

Dersom du oppdager en mangel ved bilen, må du reklamere raskt. Forbrukerkjøpsloven § 27 krever at du reklamerer innen rimelig tid etter at du oppdaget (eler burde ha oppdaget) mangelen. «rimelig tid» er et vagt begrep, men loven gir deg i utgangspunktet en frist på to måneder. Våre advokater anbefaler alltid at du reklamerer så fort som mulig. Du bør reklamere skriftlig (E-post eller SMS), slik at du kan dokumentere reklamasjonen.

I tillegg har loven to absolutte frister, den ene er på to år, og den andre er på fem år etter at du overtok bilen. I de fleste tilfeller ved bilkjøp, har du fem års reklamasjonsfrist. Uansett, dersom du har hatt bilen i nesten to år når du oppdager mangelen bør du reklamere med en gang, for å slippe diskusjonen om hvorvidt bilen var ment å vare i mer enn to år eller ikke (det kan tenkes ved eldre biler).

Kontakt advokat

Våre advokater har inngående erfaring når det kommer til mangler ved kjøp av bil, samt heving av kjøpet. Ta kontakt med oss for en uforpliktende telefonsamtale dersom du ønsker å heve kjøpet av din bil, ny eller brukt.
Advokat Nicolas Weiss-Andersen, som har skrevet denne artikkelen kan kontaktes på nwa@swan.no eller telefon: 99 11 11 19.

Forsikringen din dekker advokatkostnadene

I de aller fleste tilfeller dekker din bilforsikring nødvendig bistand til advokat i forbindelse med bilen. Normalt betaler du en egenandel på 4000,- og 20% av løpende kostnader. Dette iht. dine forsikringsvilkår.

Fikk 100.000 kroner etter motorhavari

En av våre klienter oppsøkte vårt kontor for noen måneder siden. Han hadde nylig kjøpt en pent brukt vw caravelle fra en annen privatperson.
Bare noen dager etter overtakelsen fikk han motorhavari på bilferie.

Vi bistod ham i Forbrukerklageutvalget, og klienten fikk 100.000 kroner i prisavslag. 80% av advokatkostnadene ble dekket av bilforsikringsselskapet til klienten.

Har du spørsmål vedr. kjøp og salg av bil, fast eiendom eller andre ting, kontakt en av våre dyktige advokater. 

Det var Advokat Nicolas Weiss-Andersen som bistod denne klienten. Han kan nås på tlf: 99 11 11 19

 

Arveforskudd og fremtidsfullmakt

Arveforskudd
Arveforskudd og gaver må gjennomføres i fremtidsfullmakt dersom man ønsker at dette skal skje etter at man har blitt dement. Men fremtidsfullmakt kan også benyttes til mye mer. 

Tenk deg at det er ønskelig å gi arveforskudd eller gaver til livsarvingene. Barndomshjemmet er solgt, mor har blitt dement og fått fast plass på helseinstitusjon.  Skjemaet for fylkesmannens godkjenning for salg av fast eiendom finner du her.  Denne godkjenningen vil det ofte være kurant å motta.

Men, pengene for salget vil man ikke nødvendigvis få tilgang til. Livsarvingene ønsker forskudd på arv, men fylkesmannen samtykker ikke i dette fordi livsarvingene ikke har et særlig behov. Pengen må således stå på mors konto frem til arvefallet med de uønskede forhold dette medfører.

Skjemaet for å søke om fylkesmannen godkjenning for å gi gaver eller arveforskudd finner du her.

Det er også viktig å være oppmerksom på at det er en rekke disposisjoner som ikke kan utføres uten Fylkesmannens samtykke, f.eks. det å gi avkall på gave eller arveforskudd på vegne av vergehaver. Skjema for dette finnes her 

Gaver og arveforskudd

Fremtidsfullmakten kan angi at det er tillatt med større gaver eller arveforskudd. Dersom dette ikke er gjort med nødvendig presisjon, så vil fullmektigen bare kunne gi såkalte «sedvanlige gaver» på vegne av fullmaktsgiveren.

En grundig utarbeidet fremtidsfullmakt vil således gjøre det mulig og enklere å forestå utdeling av gaver eller arveforskudd i samsvar med fullmaktsgivers ønsker.

Salg av fast eiendom

I fremtidsfullmakten kan man angi om- og hvilke eiendommer som skal kunne selges. På den måten er man ikke avhengig av fylkesmannens godkjenning dersom man mener det er fornuftig å selge fast eiendom.

Inhabilitet

Fullmektigen kan ikke representere fullmaktsgiveren i saker der han ville vært inhabil som verge. Det betyr at fullmektigen, som i mange tilfeller er en livsarving, ikke kan gi arveforskudd til seg selv. Men, dette kan likevel gjennomføres dersom man særskilt angir dette i fremtidsfullmakten.

Se mer om fremtidsfullmakt her.

Ektepakt – trenger jeg det?

Ektepakt er juridisk bindende mellom ektefellene. En ektepakt er nødvendig når man ønsker å avtale en annen formuesordning enn det som følger av ekteskapsloven.

Ektepakt kan være et nyttig supplement til testament og fremtidsfullmakt

Det betyr at det er nødvendig med ektepakt:

  • dersom ektefellen gir hverandre større gaver
  • dersom ektefellen ønsker å begrense felleseiet ved å avtale helt eller delvis særeie
  • dersom ektefellene ønsker å utvide felleiet ved å innskrenke muligheter for skjevdeling
  • dersom ektefellene ønsker å dele felleseiet når som helst og ikke først når ekteskapet er over

Tidsbegrenset særeie eller særeie betinget av enkelte hendelser

Særeie kan begrenses til å gjelde for et vist antall år. Det kan også avtales at det opphører om man får barn.

Særeie i live – felleseie ved død

Det betyr særeie ved skilsmisse, men at midlene blir fordelt til lengstlevende som om man hadde felleseie når den ene ektefellen dør.

Formkrav ved ektepakt

For at en ektepakt skal være gyldig må følgende formkrav være oppfylt:

  • den må være skriftlig
  • ektefellene må signere ektepakten samtidig og i nærvær av to vitner som begge ektefellene har godtatt
  • vitnene må underskrive ektepakten mens begge ektefellene er til stede
  • vitnene må være ved full sans og samling
  • vitnene må være myndige

Dersom ektepakten skal få rettsvern mot ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i Ektepaktregisteret.

Foreldede ektepakter

Et problem med mange ektepakter er at de ikke oppdateres når det skjer endringer i formue eller gjeld, og at partene ikke sørger for dokumentasjon av de verdier de har som særeie. Videre kan det oppstå avvik mellom bestemmelsene i offentlige registre og de opplysningene som fremgår av ektepakten. 

Et godt råd er å oppdatere ektepakten når det skjer endringer, og sørge for tilstrekkelig dokuemntasjon av det hver av dere har som særeie. 

Rådgiving

Alle saker må håndteres individuelt. Noen saker kan være komplekse. Ta kontakt med oss som har erfaring med ulike typer avtaler som passer i ditt tilfelle.

 

 

 

Testament – trenger jeg det?

Opprette testament
Dersom du ønsker en annen fordeling av din formue enn det arveloven bestemmer, så trenger du et testament.

Videre må man ha i mente at testament regulerer hva som skal skje med din formue etter at du er død. Det kan også være at du har behov for en avtale om fordeling av formue mens du er i live. I slike tilfeller trenger du kanskje ektepakt, samboerkontrakt, fremtidsfullmakt osv.

Behov for testament når man har ektefeller og barn

Arveloven har ulike bestemmelser om arvefordelingen avhengig av om du er gift, samboer eller enslig. Videre får det betydning om du har barn eller ikke.

Dersom du ønsker at ektefelle og barn skal arve alt etter deg, så behøver du ikke å skrive et testament medmindre du ønsker en annen fordeling enn arveloven beskriver.

Ugift uten barn

I andre tilfeller kan det være fornuftig å sette opp et testament som beskriver hvor dine midler skal ta veien. 

Dersom du har samboer uten felles barn, er det viktig å være klar over at samboere ikke arver hverandre.

Må jeg ha bistand fra advokat for å lage et testament?

Det er ikke noe krav om at man må bruke advokat for å sette opp et testament, men det kan være fornuftig både av hensyn til de formkrav arveloven stiller, og ikke minst at en advokat kan vurdere konsekvensene av dine ønsker hva gjelder innholdet i testamentet.

Formkrav

Arveloven stiller krav til krav hvordan testamentet skal utføres. Følges ikke disse kravene kan testamentet bli ugyldig helt eller delvis.

Rådgivning

Hvilke fremgangsmåter skal man velge for f.eks. å sikre gjenlevende ektefelle rett til å bli boende i felles bolig? I noen tilfeller behøver man ikke å gjøre noe for å sikre gjenlevende ektefelle denne rettigheten, mens i andre tilfeller må man vurdere gjensidig testament, ektepakt, avtaler med særkullsbarn, forsikringer osv.

Vi har bred erfaring med å bistå med å finne en god løsning som passer akkurat ditt tilfelle.

Fremtidsfullmakt – trenger jeg det?

Fremtidsfullmakt

Mange mennesker tenker på hva som skal skje med sine eiendeler når man dør eller eventuelt avslutter et samliv. Noen formaliserer dette gjennom testament, ektepakt eller samboerkontrakter. Trenger jeg fremtidsfullmakt i tillegg til alt dette?

Men hva skjer dersom man kommer i en situasjon hvor man ikke lenger kan ivareta sine økonomiske forhold? Eller at man ikke kan ta beslutninger som angår ens personlige forhold?  Les videre Fremtidsfullmakt – trenger jeg det?

Promillekjøring

promillekjøringI 2014 var det anmeldt 9084 tilfeller av promillekjøring i Norge i henhold til tall fra SSB. Dette fremgår av Anmeldte lovbrudd, 2014, publisert 15. april 2015.

Innenfor disse 9084 tilfellene finnes det et mangfold av typetilfeller.

Utgangspunktet for disse sakene er at straffereaksjon og inndragningstid for førerkortet er standardiserte. Les videre Promillekjøring

Arbeidsrett – midlertidig ansettelse – Høyesterett er tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgivers vurdering av søkers faglige kompetanse.

Vikar i vitenskapelig stilling ved Universitetet ble sagt opp da stillingsinnehaveren sa opp sin stilling.

Vikaren hadde mer enn 4 års sammenhengende tjeneste

Høyesterett uttalte at 4-års regelen i tjenestemannsloven § 10 nr. 1 måtte forstås slik at utløpet av vikariatet ikke i seg  selv var grunnlag for oppsigelse. Det var imidlertid ikke lenger behov for  forskning innenfor vikarens forskningsområde. Dette innebar en så vidt kvalifisert endring i stillingens innhold at vikarens arbeid måtte anses bortfalt.

Vikaren var heller ikke kvalifisert for en av to nyopprettede stillinger ved fakultetet. Høyesterett fant ikke grunnlag for å sette denne vurderingen til side, og uttalte at domstolene må utvise tilbakeholdenhet med å overprøve denne typen faglige vurderinger.

Oppsigelsen ble funnet gyldig.

Saksomkostninger ble ikke tilkjent for noen instans.