Tvangsfullbyrdelse er inndrivelse av pengekrav, inkasso og alle typer av tvangsforretninger.

Tvangsfullbyrdelse – flerleddet prosess

Inndrivelse er normalt en flerleddet prosess og avhengig av om man allerede har et tvangsgrunnlag (f.eks. en dom, et gjeldbrev eller en pantobligasjon). Gangen i en tvangssak:

Saken starter med inkassovarsel til debitor. Hvis debitor ikke gjør opp sendes deretter betalingsoppfordring. Hvis debitor fortsatt ikke gjør opp sendes saken til forliksrådet. Utfallet i forliksrådet kan bli forlik, dom eller henvisning til retten.

Hvis man får dom i forliksrådet har man etablert et tvangsgrunnlag. Hvis saken henvises til retten må man gå videre til de ordinære domstoler for å erverve et tvangsgrunnlag.

Når man endelig har fått tvangsgrunnlaget begjæres utlegg ved namsmannen. Dette resulterer normalt i et utleggspant som deretter må tvangsfullbyrdes, ofte ved begjæring om tvangsauksjon.

Inndrivningskostnadene for alle inndrivingsskritt samt misligholdsrenter fra forfall skal legges til i kravet mot debitor.