Å heve bilkjøp hos forhandler

Daglig mottar vi henvendelser fra privatpersoner/forbrukere som ønsker å heve bilkjøp hos forhandler. I denne artikkelen forklarer han noe om vilkårene for å heve kjøpet av bil.

Innhold:

Det er lettere å heve kjøpet når du har kjøpt bil hos en forhandler.
Vilkår 1: Det må foreligge en mangel
Vilkår 2: Mangelen eller manglene må være av betydning (ikke uvesentlig).
Vilkår 3: Du må følge lovens frister

Det er lettere å heve kjøpet hos en forhandler.

Det er lettere å heve kjøpet når du har kjøpt bil av en forhandler. Dersom du kjøper bil av en annen privatperson, kommer kjøpsloven til anvendelse. Dersom du kjøper bil fra en forhandler (næringsdrivende), er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Forbrukerkjøpsloven er laget for å beskytte deg som forbruker (privatperson) mot en profesjonell bilselger, typ bilbutikk eller annen næringsdrivende selger. Forbrukerkjøpsloven er en streng lov i favør forbrukeren. En forhandler kan for eksempel ikke avtale seg bort fra en forbrukerkjøpslovens regler. Dersom du signerer på vilkår som som gir deg dårligere rettigheter enn forbrukerkjøpslovens regler, vil disse vilkårene være ugyldige. En avtale om kortere reklamasjonsfrist enn lovens krav, vil eksempelvis ikke være gyldig.

Det må foreligge en mangel

Dersom du vil heve kjøpet av en bil fra forhandler, må det foreligge en såkalt «mangel», jf. forbrukerkjøpsloven § 16 Det vil si at bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Hva som er avtalt avgjøres basert på en tolkning av kontrakten og/eller annonsen, samt hva som er lovet pr. e-post o.l. Ved kjøp av ny bil vil omtrent enhver feil utgjøre en mangel. Dersom du kjøper en bruktbil vil Ikke enhver feil utgjør en mangel i lovens forstand.

En mangel ved en bil foreligger blant annet dersom den ikke samsvarer med de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentene (kontrakt, annonse osv.). En bruktbil er ofte solgt «som den er». Da foreligger en mangel dersom bilen er i dårligere stand enn hva kjøperen (objektivt sett) kunne forvente. En høy pris tyder eksempelvis på god stand, mens en lav pris kan gi indikasjoner på at du kan forvente mindre av bilen. En tre år gammel bil som har gått 30.000 kilometer kan forventes å være i svært god stand, mens det ved en 12 år gammel bil som har gått 180.000 kilometer, må kunne forventes en del kostnader til vedlikehold, samt at feil vil oppstå. Dersom du lurer på om en feil ved bilen din utgjør en mangel i lovens forstand, kan det være lurt å ta en rask telefon til en advokat.

Mangelen må ikke være uvesentlig

Dersom bilen din har en mangel, kan du kreve retting, prisavslag, omlevering (ny bil) eller heving. Heving reguleres av forbrukerkjøpsloven § 32.

For å kunne heve må mangelen på bilen av en viss betydning. Det er ikke et krav til at mangelen eller feilen må være vesentlig, men det er et krav til at feilen ikke kan være «uvesentlig». Terskelen for å heve kjøpet er altså ikke så altfor høy. I realiteten betyr dette at mangelen må ha en viss betydning for deg som privatperson. Dersom venstre bakvindu ikke kan åpnes når det er minusgrader, har bilen en mangel, men den er antagelig uvesentlig, og du kan trolig ikke heve kjøpet. Dersom bilen stadig ikke vil starte, utgjør dette en vesentlig mangel, og du kan antagelig heve kjøpet. «ikke uvesentlig» ligger altså en sted mellom disse eksemplene, og grensen er ikke lett å trekke. Jeg skal forsøke å gi deg et eksempel på hva som kan være en «ikke uvesentlig mangel» Vi kan se for oss at du har en Tesla eller en Mercedes med såkalt skjulte dørhåndtak (som skyves elektronisk ut fra døren, slik at du kan åpne bilen). La oss si at denne funksjonen svikter på førerdøren, slik at du som fører må gå inn via baksetet eller passasjersiden. Dersom dette lar seg reparere enkelt, vil det antagelig ikke ha så mye å si for deg. Feilen er en mangel, men den er uvesentlig. Dersom det viser seg at feilen stadig kommer tilbake, og du bor langt unna verksted, og stadig må inn i bilen via en bakdør, vil antagelig feilen være «ikke uvesentlig». Dersom bilen i tillegg har andre mangler, vil disse til sammen kunne tilsi at bilens mangler er «ikke uvesentlig». Antagelig er vilkårene for å heve kjøpet oppfylt.

Du må følge lovens frister

Dersom du oppdager en mangel ved bilen, må du reklamere raskt. Forbrukerkjøpsloven § 27 krever at du reklamerer innen rimelig tid etter at du oppdaget (eler burde ha oppdaget) mangelen. «rimelig tid» er et vagt begrep, men loven gir deg i utgangspunktet en frist på to måneder. Våre advokater anbefaler alltid at du reklamerer så fort som mulig. Du bør reklamere skriftlig (E-post eller SMS), slik at du kan dokumentere reklamasjonen.

I tillegg har loven to absolutte frister, den ene er på to år, og den andre er på fem år etter at du overtok bilen. I de fleste tilfeller ved bilkjøp, har du fem års reklamasjonsfrist. Uansett, dersom du har hatt bilen i nesten to år når du oppdager mangelen bør du reklamere med en gang, for å slippe diskusjonen om hvorvidt bilen var ment å vare i mer enn to år eller ikke (det kan tenkes ved eldre biler).

Kontakt advokat

Våre advokater har inngående erfaring når det kommer til mangler ved kjøp av bil, samt heving av kjøpet. Ta kontakt med oss for en uforpliktende telefonsamtale dersom du ønsker å heve kjøpet av din bil, ny eller brukt.
Advokat Nicolas Weiss-Andersen, som har skrevet denne artikkelen kan kontaktes på nwa@swan.no eller telefon: 99 11 11 19.

Forsikringen din dekker advokatkostnadene

I de aller fleste tilfeller dekker din bilforsikring nødvendig bistand til advokat i forbindelse med bilen. Normalt betaler du en egenandel på 4000,- og 20% av løpende kostnader. Dette iht. dine forsikringsvilkår.