Advokat Odd Martin Helleland

Odd Martin Helleland

E-post: odd.martin.helleland@swan.no

Telefon: 922 16 066

Arbeidsområder:
ArbeidsrettArverettEiendomsrett og boligrettAvhendingslovenBustadoppføringslovenHåndverkertjenestelovenFast eiendom forøvrigErstatningsrettEkteskapsjuss og samboerjussEntrepriserettForretningsjussTingsrettTvangsfullbyrdelseOffentlige anskaffelserStrafferettBistandsadvokat


Arbeidserfaring:

2014 – dd     Partner SWAN advokater

2010 – 2014 Spesialrådgiver, Bærum kommune

2007 – 2010 Rådgiver, Direktoratet for nødkommunikasjon

2003 – 2007 Seniorrådgiver, Post- og teletilsynet

2003 – 2007 Advokat, Advokat Odd Martin Helleland

2000 – 2003 Advokat, Advokatene Alvheim og Hansen

1997 – 1999 Rådgiver, Post- og teletilsynet

1991 – 1993 Troppssjef, Sjøforsvarets militærpolitiskole


Utdannelse:

1991 – 1997 Universitetet i Bergen, cand. jur. 

1989 – 1991 Befalsskolen for Kystartilleriet, fenrik

 

Medlemskap og verv:

Medlem i Den norske advokatforening

2016 – d.d.   Styremedlem i Asker Næringsråd

2015 – d.d.   Vararepresentant til kommunestyret i Asker kommune

2013 – 2014 Hovedtillitsvalgt for Juristforeningen i Bærum kommune

2013 – 2014 Fellestillitsvalgt for Akademikerne i Bærum kommune

 

For mer informasjon se linkedin