Advokat

img_4503

E-post: inger.fevang@swan.no

Telefon: 413 36 750

Arbeidsområder:

ArbeidsrettArverettBarnerettEiendomsrett og boligrettEkteskapsjuss og samboerjussErstatningsrettForretningsjuss – Forvaltningsrett – Tingsrett

Fevang har solid kompetanse fra offentligrettslig forvaltning av miljø, helse, samt telekommunikasjon.
Fevang har vært dommerfullmektig.


Arbeidserfaring:

2007 –          Partner, Swan advokater

2006 – 2007 Statens helsetilsyn

2000 – 2006 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Avdeling for markedstilsyn

1998  -2000 Miljøverndepartementet, Naturvernavdelingen

1996 – 1998 Sand sorenskriverembete, Dommerfullmektig

1993 – 1996 Miljødirektoratet, Juridisk seksjon

Utdannelse:

2006   Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens, Handelshøyskolen BI
2006   Advokatbevilling
1987 – 1992 Cand Jur. Universitetet i Oslo
 

Medlemskap og verv

 Medlem av Advokatforeningen
 
2012 –          Styremedlem i Natur, Kultur og Helse (NaKuHel) i Asker
2009 – 2012 Sekretær og president i Asker Rotary Klubb
2011 – 2013 Lagkontakt Asker Basketballklubb
2003 – 2006 Juristforbundet, Tillitsvalgt i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet